Du lịch hè Đà Nẵng 2015
2015-07-24

Lần đầu tiên anh chị em iKame tổ chức chuyến đi du lịch dài ngày cùng nhau với những người thân yêu trong gia đình, cùng đưa nhau đến Đà Nẵng - thành phố đáng sống nhất của Việt Nam

Ikame shall be a place where a place talented people show their passion. We all stand together to break the limit. We will work and also play hard together.
Follow us on: