iKame Referral Bonus 2021
2021-06-01

1. Mục đích:  

Chương trình hợp tác tuyển dụng được xây dựng nhằm mục đích mở rộng nguồn nhân lực cùng đồng hành và hỗ trợ trong công tác tuyển dụng của iKame.


2. Điều kiện áp dụng:

2.1. Không giới hạn thành viên tham gia đều có thể giới thiệu UV  và nhận thưởng nếu UV tham gia các bước trong quy trình tuyển dụng của iKame.

*Lưu ý:

 • Ứng viên sẽ được ghi nhận bởi người giới thiệu đầu tiên theo thời gian;

 • Hồ sơ ứng viên được tính là hợp lệ khi ứng viên không được công ty iKame liên hệ trong 6 tháng gần nhất và ứng viên đang có nhu cầu tìm việc ở thời điểm hồ sơ được giới thiệu.

2.2. Thời gian hợp lệ của hồ sơ được giới thiệu: Mỗi hồ sơ được giới thiệu có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ người giới thiệu gửi hồ sơ cho HR của iKame. 

2.3. Thời gian áp dụng: 01/06/2021 - 31/12/2021 theo nhu cầu thực tế được cập nhật ở Website, Fanpage & các kênh Job Boards chính thức.


3. Cơ cấu thưởng: 

Cơ chế thưởng cho người giới thiệu UV như sau:

Cấp bậcPhỏng vấnThử việcChính thứcTổng giá trị thưởng

Junior/ Middle

500,000 VND

1,250,000 VND

1,250,000 VND

3,000,000 VND

Senior

500,000 VND

2,750,000 VND

2,750,000 VND
6,000,000 VND

Team Leader/ Manager

500,000 VND

4,750,000 VND

4,750,000 VND

10,000,000 VND

*Lưu ý:

 • Ứng viên tham gia bước nào thì tiền thưởng sẽ được trao ở mức tương ứng:

 • Bước phỏng vấn: UV tham gia phỏng vấn thì người giới thiệu sẽ được thưởng ở mức “Phỏng vấn”. Ngoài ra, khoản thưởng ở bước này được tính theo số vòng phỏng vấn thực tế để xác định mức thưởng cho từng vòng và tối đa có 02 vòng phỏng vấn.

 • Thử việc: UV nhận offer và kết thúc quá trình thử việc thì người giới thiệu sẽ được thưởng ở mức “Thử việc”.

 • Chính thức: UV pass thử việc và nhận vị trí nhân viên chính thức thì người giới thiệu sẽ được thưởng ở mức “Chính thức”. 

 • Cấp bậc của vị trí tuyển dụng sẽ được Team Leader/ Project Manager/ CEO đánh giá và ghi rõ trong Thư mời thử việc


4. Cách thức chi trả thưởng:

UV được giới thiệu tham gia đến bước nào của quy trình tuyển dụng tại iKame thì khoản thưởng tương ứng sẽ được trả luôn cho người giới thiệu thông qua hình thức chuyển khoản trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi có kết quả tại bước tuyển dụng đó.


5. Quy trình giới thiệu UV

STT

Bước

PIC

Mô tả

1. 

Đăng ký

Người giới thiệu

 • Người giới thiệu tìm hiểu các vị trí tuyển dụng tại các kênh thông tin khác nhau của iKame (Website, Fanpage, Website việc làm)

 • Người giới thiệu đăng ký tham gia chương trình với HR của iKame qua thông tin liên hệ dưới đây và nhận được xác nhận qua: E: [email protected]/ M: 024 6650 5287 (HR Team)

2. 

Giới thiệu UV 

Người giới thiệu

Người giới thiệu gửi hồ sơ ứng tuyển của UV bao gồm: CV và sản phẩm (nếu có) tới địa chỉ Mail của iKame: [email protected] với các thông tin như sau:

 • Tiêu đề: [iKame - External Referral] Họ và tên UV - Vị trí ứng tuyển 

 • Nội dung: Nêu rõ Tên người giới thiệu, Tên ứng viên và thông tin cơ bản của ứng viên (Kinh nghiệm, Định hướng, Kỳ vọng công việc,...)

3.

Quy trình xử lý  hồ sơ được giới thiệu

HR

HR thông báo với người giới thiệu về tính hợp lệ của hồ sơ trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (Nếu không hợp lệ, HR báo lại với lý do cụ thể)

Nếu đạt yêu cầu, HR tiến hành các bước trong quy trình tuyển dụng và báo lại người giới thiệu ngay khi có kết quả từng vòng tuyển dụng.
Ikame shall be a place where a place talented people show their passion. We all stand together to break the limit. We will work and also play hard together.
Follow us on: