About us

Vision

Top 10 Global Game Studio in 5 years

Mission

Growing up together - Conquer big goals - Breakthrough

Core Value

People - Enthusiasm - Creativity - Working together & Sharing
Zego Studio
Our childhood dream has always been able to play game and make game. And now, our dream is creating high quality product, a large number of users and become world-class Game company. With a group of passionate, enthusiastic and expert members along side our current resources, we believe that our dream will definitely become true.
+0M
Daily Active Users
0+
Zego Members
+0M
Total Users
Outstanding Product

Cooking Dream

Become a World famous chef and get ready to serve even the most demanding customers...

Farm City

Plan, Produce and become a leader to build a city of your own..

Idle Prisoner Inc

Build the biggest Prison Management System ever in history. Do you believe you can do it?

Mega Shooter

A game that you cannot ignore! Show your skill in every steps

Galaxy Defense

Bảo vệ căn cứ của bạn với các loại vũ khí hiện đại nhất trên thế giới. Sáng tạo với những chiến thuật...
Other Service

Zappa

Chúng tôi tạo ra các công cụ thống kê, phân tích, đánh giá, dự đoán hiện trạng, nhu cầu, và xu hướng của thị trường, người dùng, và các đối thủ trên Google Play và Appstore. 

Mang đến cho bạn 1 cách nhìn tổng quan nhất, chuyên sâu nhất, để ra những quyết định đúng đắn nhất

iTrack

Chúng tôi tạo ra các công cụ thống kê, phân tích, đánh giá, dự đoán hiện trạng, nhu cầu, và xu hướng của thị trường, người dùng, và các đối thủ trên tất cả các mảng MMO

Mang đến cho bạn 1 cách nhìn tổng quan nhất, chuyên sâu nhất, để ra những quyết định đúng đắn nhất

iSmart

Công nghệ phân tích dữ liệu Big Data kết hợp với AI để dự đoán xu hướng thị trường, hành vi người dùng, và đề xuất các phướng án cho mảng Game/App

Dropshipping

Ứng dụng công nghệ, tiềm lực inhouse để giải quyết các bài toán Dropshipping theo cách hoàn toàn mới

Zappa

Chúng tôi tạo ra các công cụ thống kê, phân tích, đánh giá, dự đoán hiện trạng, nhu cầu, và xu hướng của thị trường, người dùng, và các đối thủ trên Google Play và Appstore. 

Mang đến cho bạn 1 cách nhìn tổng quan nhất, chuyên sâu nhất, để ra những quyết định đúng đắn nhất

iTrack

Chúng tôi tạo ra các công cụ thống kê, phân tích, đánh giá, dự đoán hiện trạng, nhu cầu, và xu hướng của thị trường, người dùng, và các đối thủ trên tất cả các mảng MMO

Mang đến cho bạn 1 cách nhìn tổng quan nhất, chuyên sâu nhất, để ra những quyết định đúng đắn nhất

iSmart

Công nghệ phân tích dữ liệu Big Data kết hợp với AI để dự đoán xu hướng thị trường, hành vi người dùng, và đề xuất các phướng án cho mảng Game/App

Dropshipping

Ứng dụng công nghệ, tiềm lực inhouse để giải quyết các bài toán Dropshipping theo cách hoàn toàn mới